Gloria Victis Game

presskit.title


presskit.link.what

presskit.p.what


presskit.link.project

presskit.p.project


presskit.link.platform

presskit.p.platform

presskit.link.distribution

presskit.p.distribution


presskit.link.key

presskit.key.title.combat

presskit.key.content.combat

presskit.key.title.open

presskit.key.content.open

presskit.key.title.innovative

presskit.key.content.innovative

presskit.key.title.class

presskit.key.content.class

presskit.key.title.crafting

presskit.key.content.crafting

presskit.key.title.economy

presskit.key.content.economy

presskit.key.title.guilds

presskit.key.content.guilds

presskit.key.title.building

presskit.key.content.building

presskit.key.title.battles

presskit.key.content.battles

presskit.key.title.ships

presskit.key.content.ships

presskit.key.title.weather

presskit.key.content.weather

presskit.key.title.lowfantasy

presskit.key.content.lowfantasy

presskit.key.title.storyline

presskit.key.content.storyline


presskit.link.press

presskit.link.screens
presskit.link.company

Black Eye Games Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 11A
20-706 Lublin, Polska
NIP 952-212-93-58, REGON 147203634, KRS:Sąd Rejonowy M.
ST. Warszawa. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego nr 0000505914, Kapitał zakładowy: 5.000 zł

Strona WWW: http://gloriavictisgame.com
Facebook: https://www.facebook.com/GloriaVictisGame
Twitter: https://twitter.com/GloriaVictisMMO

Bartosz Idzikowski – Public Relations Specialist:
bartold@gloriavictisgame.com

The Most Wanted Indie MMOs of 2014 Indie of the Year Awards Indie of the Year Awards